Workers : MS Office

I drift

Workers : iWork

I drift

Workers : Web

I drift

Infrastructure

I drift

Statistikk

  1. North America Total Elapsed Time (ms)
    Laster...
  2. Europe Total Elapsed Time (ms)
    Laster...
  3. Asia Total Elapsed Time (ms)
    Laster...

Nylig historikk

99,96% oppetid
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Infrastructure / Database
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Workers : iWork / Asia
Ute av drift
Workers : iWork / Asia
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Infrastructure / Database
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Infrastructure / Cluster monitoring
Ute av drift
Workers : Web / Asia HTML
Ute av drift
Workers : iWork / Asia
Ute av drift
Workers : Web / Asia
Ute av drift
Workers : MS Office / North America
Ute av drift
Workers : Web / North America
Ingen hendelser i 6 dager!
Ute av drift
Workers : Web / Asia
Ute av drift
Workers : Web / Europe
Ute av drift
Workers : Web / Asia HTML
Ute av drift
Infrastructure / Cluster monitoring
Ute av drift
Infrastructure / Cluster monitoring