Workers : MS Office

I drift

Workers : iWork

I drift

Workers : Web

I drift

Infrastructure

I drift

Statistikk

  1. North America Total Elapsed Time (ms)
    Laster...
  2. Europe Total Elapsed Time (ms)
    Laster...
  3. Asia Total Elapsed Time (ms)
    Laster...

Nylig historikk

99,97% oppetid
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Infrastructure / Database
Ute av drift
Infrastructure / Database
Ute av drift
Infrastructure / Database
Ute av drift
Infrastructure / Database
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Workers : iWork / Europe
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Workers : Web / Europe HTML
Ute av drift
Workers : iWork / Europe
Ute av drift
Workers : Web / Europe
Ute av drift
Workers : MS Office / Europe
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Workers : iWork / North America