Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 24 dagar!
Avbrott
Workers : MS Office / Asia
Avbrott
Workers : Web / Asia HTML
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Inga händelser på 25 dagar!
Avbrott
Infrastructure / Database
Avbrott
Infrastructure / Database
Avbrott
Infrastructure / Database
Avbrott
Infrastructure / Database
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Workers : Web / Europe HTML
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : Web / Europe
Avbrott
Workers : MS Office / Europe
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / North America
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Workers : Web / North America
Avbrott
Workers : iWork / North America
Avbrott
Workers : Web / North America HTML
Avbrott
Workers : MS Office / North America
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : Web / Asia
Avbrott
Workers : MS Office / Asia
Avbrott
Workers : Web / Asia HTML
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Workers : Web / North America
Avbrott
Workers : iWork / North America
Avbrott
Workers : Web / North America HTML
Avbrott
Workers : MS Office / North America
Avbrott
Workers : Web / North America
Avbrott
Workers : iWork / North America
Avbrott
Workers : Web / North America HTML
Avbrott
Workers : MS Office / North America
Avbrott
Workers : Web / North America
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
Infrastructure / Database
Inga händelser på 18 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Infrastructure / Database
Avbrott
Infrastructure / Database
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
Workers : MS Office / Asia
Avbrott
Workers : Web / Asia HTML
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Inga händelser på 19 dagar!
Avbrott
Infrastructure / Database
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / North America
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Infrastructure / Database
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Infrastructure / Database
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Workers : Web / Asia HTML
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : Web / Asia
Avbrott
Workers : MS Office / North America
Avbrott
Workers : Web / North America
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Workers : Web / Asia
Avbrott
Workers : Web / Europe
Avbrott
Workers : Web / Asia HTML
Inga händelser på 22 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / North America
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Inga händelser på 12 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Europe
Avbrott
Workers : Web / Europe HTML
Avbrott
Workers : Web / Europe
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / North America
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / North America
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / North America
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / Asia
Avbrott
Workers : iWork / Asia